Cerinte de admitere

school

Universitatiile si colegiile din Marea Britanie au cerinte de admitere pe care studentii trebuie sa le indeplineasca, pentru a primi un loc in facultate in mod neconditionat. Principalele doua cerinte sunt obtinerea unei anumite note in cadrul unui test de Limba Engleza si in cadrul Bacalaureatului. Fiecare universitate sau colegiu decide asupra propriilor cerinte de admitere. De exemplu, va fi nevoie sa ai note mai mari daca doresti sa studiezi medicina, alte profesii din domeniul medical, jurnalismul, sau dreptul, pentru a numi doar cateva aici.

Cele mai recunoscute teste de Limba Engleza sunt urmatoarele:

International English Language Testing System (IELTS)

IELTS este un test care determina abilitatile de ascultare, citire, scriere, si vorbire a limbii engleze. Acest test este acceptat de peste 7.000 de institutii din lume si este oferit special pentru cei care vor sa studieze in tarile unde limba oficiala este limba engleza. Testul are doua forme: Academic si General. Pentru a fi acceptat la universitatile din Marea Britanie, candidatii trebuie sa sustina testul IELTS Academic. Aplicantii se pot inscrie pentru un test IELTS cu 6 saptamani inaintea datei examenului, iar rezultatele sunt eliberate la doua saptamani dupa examen.

Vizitati site-ul British Council Romania pentru mai multe informatii legate de programarea la un examen IELTS. Examenul se poate sustine si la sediul UK Study Romania.

Cambridge Advanced English (CAE)

Testul se poate sustine in doua forme, pe hartie sau pe calculator. Are cinci sectiuni: citire, scriere, folosirea limbii Engleze, ascultare, si vorbire; fiecare dintre ele fiind notate de la A (utilizator de baza), la B (utilizator independent) sau C (utlizator experimentat). Testul dureaza patru ore si patruzeci de minute. Rezultatul la testul pe hartie poate fi vizualizat on-line la sase saptamani dupa data examenului, iar diploma este trimisa dupa doua luni de la sustinere. Rezultatul la testul pe calculator poate fi vizualizat online dupa trei saptamani, iar diploma este trimisa la o luna de la data examenului. Examenele CAE nu au o data de expirare.

Vizitati site-ul British Council Romania pentru mai multe informatii despre inscrierea la CAE. Acest examen se poate sustine si la sediul UK Study Romania.

Test of English As A Foreign Language (TOEFL)

TOEFL este un test standard si este disponibil in doua formate: testul pe baza de internet (IBT) si testul pe hartie (PBT). Acesta include patru parti: citire, ascultare, scriere, si vorbire, iar rezultatele celor patru parti formeaza scorul total. Testul este recunoscut si acceptat de peste 6.000 de institutii din lume.

Vizitati site-ul TOEFL pentru mai multe informatii despre programari.

Cerintele academice de intrare (Bacalaureatul romanesc)

Studentii care doresc sa studieze in Marea Britanie trebuie sa obtina Diploma de Bacalaureat. Fiecare universitate decide asupra mediei pe care trebuie sa o ai, in functie de programul de studiu. De obicei se cere o medie de 7 sau mai mult, pentru un program de studii de licenta. Trebuie sa incerci sa obtii cea mai mare nota posibila. Pentru Anul Pregatitor, se cere o medie de 6 sau mai mult.

Cerintele de intrare la Drept, Medicina, Medicina veterinara

Testul de aptitudini clinice din Marea Britanie (UKCAT)

Acesta ajuta universitatile sa isi faca o idee mai buna despre candidati, in cazul candidatilor supra-calificati de la studiile medicale sau stomatologice. Asigurarea ca studentii admisi au cele mai potrivite abilitati si aptitudini mintale, si comportamentul profesional necesar unui doctor sau medic stomatolog pentru succesul acestuia in cariera, ajuta foarte mult.

Testul UKCAT nu are un curriculum sau continut stiintific; nici nu se poate invata pentru acesta. Se bazeaza pe explorarea puterii de cunoastere a candidatilor si a celorlalte atribute ale lor, necesare pentru profesiile medicale. Vizitati site-ul UKCAT pentru mai multe informatii.

Testul national de admitere pentru Drept (LNAT)

LNAT este sustinut de un consortiu de universitati din Marea Britanie si consta intr-o proba pe calculator, de doua ore, cu intrebari cu variante de raspuns (80 minute), si un eseu (40 minute). Scopul sau este sa evalueze capacitatea verbala de argumentare si cunostintele de scriere in limba engleza. Vizitati site-ul LNAT pentru mai multe informatii. Acest examen se poate sustine si la sediul UK Study Romania.

Testul BioMedical de admitere (BMAT)

Testul BioMedical de admitere (BMAT) reprezinta un test specific de admitere pentru candidatii la medicina, medicina veterinara sau alte programe de studiu similare, unde majoritatea aplicantilor au urmat curricula britanica pentru stiinte in scoala.

BMAT dureaza 2 ore, se da pe hartie si are trei sectiuni. Nu necesita mult studiu in plus, deoarece se testeaza deprinderile si cunostintele pe care se presupune ca aplicantul le are deja. BMAT este detinut si administrat de catre Admissions Testing Service. Vizitati site-ul BMAT pentru mai multe informatii. Acest examen se poate sustine si la sediul UK Study Romania.

 

 

school

Universities and Colleges in the UK have entry requirements that students have to fulfil in order to get an unconditional place of study. The two main requirements are that you attain a certain score in an English Language Test and final year exams (Romanian Baccalaureate). Each university and college set their own entry requirements and some of them are subject specific e.g. you would generally be asked for higher scores if you intend studying courses like medicine, health professions, journalism, and law to name a few.

The following are the most popular English Language Tests accepted by Universities and Colleges:

International English Language Testing System (IELTS)

IELTS is a test that determines the ability of listening, reading, writing, and speaking English. This test is accepted by over 7000 institutions around the world and is offered especially for those who intend to study in countries where the official language is English. The test has two formats: Academic and General. For admission into UK universities, applicants must take the Academic IELTS. Applicants can register for IELTS six weeks before the exam date and results are released about two weeks after the exam.

Visit British Council Romania for more information about registering for IELTS. The exam is also held in Constanta at UK Study Romania premises. 

Cambridge Advance English (CAE)

This test comes in two formats, paper based test and computer based test. It has five sections comprising of reading, writing, use of English, listening, and speaking and is graded from A (basic user), B (independent user) to C (proficient user). The test lasts for four hours and forty minutes. Paper based test results can be viewed online 6 weeks after the exam date and a paper certificate received after 2 months while the computer based test can be viewed online within 3 weeks after the exam date with a paper certificate sent within 1 month. Cambridge English Language Assessment certificates do not have an expiry date.

Visit British Council Romania for more information about registering for CAE. The exam is also held in Constanta at UK Study Romania premises. 

Test of English as a Foreign Language (TOEFL)

TOEFL is a standardized test of English and is offered in two formats: Internet Based Test (IBT) and Paper Based Test (PBT). It contains four parts: reading, listening, writing, and speaking and the average results of the four sections form the total score. The test is recognized and accepted in over 6000 institutions worldwide.

Visit TOEFL online for more information about registration.

Academic Entry Requirement (Romanian Baccalaureate)

Students wishing to study in the UK would have to pass the Romanian Diploma de Bacalaureat exam. Each University sets the overall grade you have to attain depending on your course of study. Grades of 7 and above is what is normally asked for undergraduate study but aim to achieve the highest grade possible. For Foundation Year, a grade of 6 and above is required.

 Entry requirements for Law, Medicine, Veterinary Medicine

UK Clinical Aptitude Test (UKCAT)

The test helps Universities to make more informed choices from among the many highly-qualified applicants to medical and dental programs. It helps to ensure that the candidates selected have the most appropriate mental abilities, aptitudes, and professional behavior required for new doctors and dentists to be successful in their clinical careers.

The UKCAT does not contain any curriculum or science content; nor can it be revised for. It focuses on exploring the cognitive powers of candidates and other attributes considered to be valuable for health care professionals. Visit the UKCAT website for more information.

National Admissions Test For Law (LNAT)

The LNAT is run by a consortium of UK universities and comprises a two-hour on-screen test made up of multiple-choice answers (80 minutes) and essay (40 minutes) questions. It is designed to assess verbal reasoning skills and command of written English. Visit LNAT website for more information. The exam is also held in Constanta at UK Study Romania premises. 

BioMedical Admission Test (BMAT)

The BioMedical Admissions Test (BMAT) is a subject-specific admissions test for applicants to medicine, veterinary medicine, and similar courses at universities where the majority of applicants have followed a predominantly UK-based school science curriculum.

The BMAT is a 2-hour, pen-and-paper test divided into three sections. It does not require a lot of extra study as it is a test of skills and knowledge that learners are expected to have already. The BMAT is owned and administered by the Admissions Testing Service. Visit BMAT website for more information. The exam is also held in Constanta at UK Study Romania premises. 

Comments

comments